Home » GARANTIE & DEFECTEN

GARANTIE & DEFECTEN 

Hier vind je de voorwaarden voor de garantie & defecten voor de aangekochte producten van ATL Parts - BMW en MINI onderdelen. 

GARANTIE

VOORWAARDEN garantie;

Garantie gebruikte onderdelen
Op alle gebruikte onderdelen krijgt u één maand garantie. Is een onderdeel kapot? Neem dan binnen 3 werkdagen na levering contact met ons op en we zorgen dat je een werkend exemplaar ontvangt. Gaat ons dit niet lukken, dan krijg je je geld terug!

LET OP!! Al onze onderdelen zijn gemarkeerd en daardoordoor ons herkenbaar. Niet door ons gemarkeerde onderdelen retour beschouwen wij als niet van onsen betekent GEEN garantie of zullen niet worden vervangen of vergoed!!

 

Garantie op nieuwe onderdelen
Op nieuwe onderdelen zit fabrieksgarantie.

 

Defecten

VOORWAARDEN Defecten:

We zullen er alles aan doen dat je tevreden bent met je aankoop op ATLparts.nl Wil je toch een artikel retour sturen? Neem binnen 3 werkdagen contact met ons op en we helpen je verder!

LET OP!! Al onze onderdelen zijn gemarkeerd en daardoordoor ons herkenbaar. Niet door ons gemarkeerde onderdelen retour beschouwen wij als niet van onsen betekent GEEN garantie of zullen niet worden vervangen of vergoed!!

Hieronder lees je al wat je kunt doen in de onderstaande gevallen:

A. Pakket is aan buitenzijde beschadigd:
Mocht het echter zo zijn dat de goederen aan de buitenzijde defect, verkeerd of beschadigd zijn meldt dit direct te melden aan de bezorger van de pakketdienst en neem het pakket niet aan indien het ernstig beschadigd is. Neem zo snel mogelijk contact op met ons op met opgaaf van reden. Wij zorgen ervoor dat je z.s.m. een nieuw product krijgt.

B. Het pakket komt beschadigd uit de verpakking:
Wanneer het pakket dat jij ontvangt door vervoer beschadigd uit de verpakking komt, kun je het product naar ons retourneren en binnen 3 dagen om omgeruild te worden. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met ons op met opgaaf van reden en vul het retourformulier in. Je krijgt van ons een retourcode die u bij op het retourformulier bij het pakket dient in te voegen zodat wij snel en efficiënt kunnen reageren. Wij zorgen ervoor dat je z.s.m. een nieuw product krijgt. Jouw verzendkosten zullen worden vergoed.

C. Mijn bestelde product is defect:
Je hebt het recht om een defect product binnen de garantie periode te retourneren. Neem zo snel mogelijk contact op met ons op met opgaaf van reden. Je krijgt van ons een retourcode die u bij het retourformulier pakket dient in te voegen zodat wij snel en efficiënt kunnen reageren. Wij zorgen ervoor dat je z.s.m. een nieuw product krijgt of jouw aankoopbedrag teruggestuurd krijgt. (mits aan de garantievoorwaarden is voldaan) Jouw verzendkosten zullen niet worden vergoed.

D. Niet tevreden met product (zichttermijn)
Als je niet tevreden bent met het product kun je het binnen 14 dagen aan ons retourneren. Alle geretourneerde producten mogen niet gebruikt zijn en moeten in dezelfde staat zijn als dat ze zijn geleverd. Wanneer dit niet het geval is kunnen wij niet overgaan tot het terugstorten van betalingen. Neem zo snel mogelijk contact op met ons op met opgaaf van reden. U krijgt van ons een retourcode die u bij het retourformulier in het pakket dient in te voegen zodat wij snel en efficiënt kunnen reageren. Wij zorgen ervoor dat je z.s.m. een nieuw product krijgt. (mits aan de garantievoorwaarden is voldaan). Jouw verzendkosten zullen niet worden vergoed.

 

Afwijkende voorwaarden garantie en/of herroepingsrecht
1. Indien Atlparts.nl om welke reden dan ook gehouden is om enige schade, veroorzaakt door gebruikte onderdelen, toch te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk of kleiner dan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.
2. Kosten gemaakt voor het in,- en uitbouwen, veranderen of wijzigen van het gebruikte product door derden worden nimmer in behandeling genomen.
3. De koper kan geen aanspraak maken op garantie:

- Indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van het gekochte en/of voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
- Indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;
- Indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot garantie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
- Indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;
- Indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaard specificaties van de fabrikant;
- Indien er sprake is van ondeugdelijke en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd.
- Indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of
Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.